Stykkgodstransport mellom Oslo og Bodø

Den optimale transportløsningen for din bedrift!

Som kunde kan du være trygg på at varene dine kommer frem på en sikker og økonomisk måte. Vi henter godset hos avsender og etterstreber direkte frakt til mottaker i samlast med øvrig gods fra andre kunder. Dette sikrer god transportøkonomi og ikke minst lav risiko for skader

Stykkgods betrakter vi som frakter opp til 2500 kg, eller inntil 2 paller. Dette kan være alt fra mindre pakker, til større kolli. Godset kan være sekker, esker, paller og alt fra mindre pakker til større kolli. Sendingene samlastes i vårt rutenettverk.

Gods utover denne størrelsen, kalles partilast. Vi frakter også dette fra dør til dør på samme måte. Her har vi ingen begrensninger i størrelse. I tillegg etterstreber vi også her direkte frakt fra A til B.

Fordelene ved å minimere terminalbruk og kjøre direkte transport i samlast er åpenbare. Du sikres en pris som kun er for din sending, i fellesskap med våre andre kunder. Du sikres unødig omlast, noe som minimerer risikoen for så vel skader som unødige forsinkelser. Innenfor vår lokale distribusjonsnett har vi ikke faste dager på henting/levering, men dette utføres på daglig basis. Vi har også sikret kapasiteten hos oss med flere daglige avganger på «populære» distanser.

Service er viktig

Vi etterstreber en høy servicegrad, og hos får du på forespørsel nummeret direkte til sjåføren som kjører bilen med dine varer om det skulle være behov for dette. I tillegg har vi vår vakttelefon tjeneste, slik at du som kunde, kan nå oss døgnet rundt hele året. Dette gjelder også i høytider. Vi er aldri mer enn en telefon unna.

Din transportør, er ditt ansikt utad til dine kunder. Derfor har vi strenge krav til alle som kjører hos oss. Dette går på så vel sjåfør som kjøretøy. Vi har en solid internkontroll som ivaretar dette. Vi tør påstå at vi har Norges dyktigste og ikke minst hyggelige sjåfører. Du skal være sikret en god kundeopplevelse med oss som transportør.

Vårt faste rutenett dekker Oslo-Bodø.